α) Έκπτωση 50% για Άτομα με Ειδικές Ανάγκες,

β) Δωρεάν για μαθητές και για τους ανέργους με επίδειξη κάρτας ανεργίας σε ισχύ και μαθητικό δελτίο

β) Έκδοση μηνιαίας κάρτας απεριόριστων διαδρομών για τους εργαζόμενους, κόστους 20€ (με κατάθεση βεβαίωσης εργοδότη στο Δήμο)

γ) Έκπτωση 50% για τους πολύτεκνους με την επίδειξη κάρτας πολυτέκνων

ε) Έκπτωση 25% για τους φοιτητές όλων των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της χώρας μόνο με την επίδειξη του φοιτητικού πάσο.