Μοιραστείτε με άλλους

Η συντήρηση/αποκατάσταση των τοιχογραφιών του ιερού βήματος της Ιεράς Κοινοβιακής Μονής Ευαγγελισμού Θεοτόκου Σκιάθου πραγματοποιήθηκε πρόσφατα από την συντηρήτρια αρχαιοτήτων και έργων τέχνης κ. Σταυρούλα Νάκου.

Το έργο αποκατάστασης έγινε με δωρεά του ξενοδοχείου Skiathos Palace και της οικογένειας Δερβένη.

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Οι εργασίες, που πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με την εγγεγραμμένη μελέτη συντήρησης είναι οι εξής κάτωθι:

1.Στερέωση υποστρώματος.
Η στερέωση των κονιαμάτων με χρήση διαλύματος υδατικής διασποράς τύπου Hydroground 5%-10% σε απιονισμένο νερό, και η εφαρμογή με σύριγγα. Προηγουμένως έχει εμποτιστεί η περιοχή που χρειάζεται, με υδατικό διάλυμα αλκοόλης (50:50) με σκοπό την αποτελεσματικότερη διείσδυση του στερεωτικού υλικού.

2.Στερέωση ζωγραφικού στρώματος.
Όσο αφορά τις περιοχές οι οποίες έχουν υποστεί απολεπίσεις του ζωγραφικού στρώματος έγινε χρήση του υλικού PRIMAL ws24 σε μια αναλογία 3% .

3.Απομάκρυνση νεότερων κονιαμάτων.
Η απομάκρυνση των νεότερων κονιαμάτων-τσιμέντων κρίνεται αναγκαία διότι ,λόγω της διαφοροποιήσεως τους σε σύσταση υλικών ,τρόπου εφαρμογής και διαφοροποιήσεως πάχους στρώματος ,προκαλούν μηχανικές καταπονήσεις στο αυθεντικό κονίαμα. Η εν λόγω εργασία πραγματοποιήθηκε με την χρήση μηχανικών μέσων (σκαρπέλα, ελαφρών σφυριών, καλεμιών κλπ).

4.Στεφανώματα – Στοκαρίσματα.
Στο στάδιο αυτό έχουμε την κατασκευή λωρίδων αντιστήριξης (στεφανώματα) σε όλα τα εξωτερικά και εσωτερικά όρια απωλειών των τοιχογραφιών. Το πλάτος του κονιάματος είναι περίπου 2 εκ. Η πλήρωση των απωλειών και των ρωγμών ήταν επίσης απαραίτητα ώστε να εμποδίσουν την εκροή του εναίσιμου υλικού προς την ζωγραφική επιφάνεια. Η σύνθεση του νέου κονιάματος περιέχει 1 μέρος υδράσβεστο προς 3 μέρη αδρανών υλικών (άμμο λατομείου, μαρμαρόσκονη), δημιουργώντας ένα
κονίαμα χρώματος μπεζ ανοιχτό. Οι συμπληρώσεις που πραγματοποιήθηκαν σε ελάχιστα χαμηλότερο επίπεδο από αυτό του ζωγραφικού στρώματος.

5.Καθαρισμός ζωγραφικής επιφάνειας. Απομάκρυνση επικαθίσεων της αιθάλης ,των ρυπαρών ουσιών, επιχρισμάτων,είναι τα εξής:


1. Χρήση μαλακού πινέλου για την απομάκρυνση της σκόνης από την ζωγραφική επιφάνεια, εφόσον αυτή είναι ανθεκτική. Σε αντίθετη περίπτωση προηγήθηκε η στερέωση της.
2. Χρήση χημικών και μηχανικών μέσων για την εργασία αφαίρεσης επικαθίσεων και επιχρισμάτων. Ο καθαρισμός της ζωγραφικής επιφάνειας έγινε με τη χρήση οργανικών διαλυτών, σε αναλογία μεταξύ τους, ή και μεμονωμένα. Οι διαλύτες αυτοί μπορεί να είναι το WHITE SPIRIT, ALCOOL, ACETON, σάπωνες όπως Texapon .

6. Αφαίρεση του τσιμεντόχρωματος μπορντό απόχρωσης που καλύπτει το τμήμα του τοίχου κάτω από τις κόγχες όπου τελικά υπάρχει διακοσμητικό μοτίβο .Η αφαίρεση γίνεται με μηχανικό τρόπο και όπου χρειάζεται στερεώνεται η προετοιμασία της ζωγραφικής.

7.Αισθητική αποκατάσταση. Η αισθητική αποκατάσταση πραγματοποιήθηκε στη μικρότερη δυνατή έκταση και σε σημεία που κρίνεται αναγκαία, σεβόμενη την αυθεντικότητα και την ιστορία του μνημείου, αναλόγως των αποτελεσμάτων ύστερα από τον καθαρισμό και την πλήρωση των κενών με κονίαμα μπέζ ανοιχτού χρώματος.

Για την εργασία αυτή θα χρησιμοποιηθούν χρώματα ακουαρέλας , με τόνο διαφοροποιημένο από το αρχικό χρώμα έτσι ώστε να υπάρχει μια διαφορά που δεν θα επηρεάζει κατά την παρατήρηση. Κατά την διάρκεια των εργασιών.

Αφαιρώντας την αιθάλη από την τοιχογραφία. της κόγχης της πλατυτέρας και της καμάρας της άνοψης, φάνηκε βερνίκι που τοποθέτησε το 1990 από ένα αγιογράφο που ήρθε να καθαρίσει. το βερνίκι είναι πολύ σκληρό και προσπαθώντας να αφαιρεθεί αλλοιώνεται η ζωγραφική. Θεωρήθηκε σωστό να παραμείνει το βερνίκι αφού προβλήματα με αποκολλήσεις δεν υπάρχουν.