Μοιραστείτε με άλλους

Οι Συγκοινωνίες Σκιάθου, προς διευκόλυνση των πιστών για τους Χαιρετισμούς, ανακοινώνουν τα δρομολόγια των επόμενων ημερών:

 Τα δρομολόγια των λεωφορείων μας έχουν ως εξής:


29/3 Παρασκευή Β’ Χαιρετισμοί 17:45 Αφετηρία – 19:30 Ευαγγελίστρια


31/3 Κυριακή 07:45 Αφετηρία – 10:30 Ευαγγελίστρια


5/4 Παρασκευή Γ’ Χαιρετισμοί 18:45 Αφετηρία – 20:30 Ευαγγελίστρια


7/4 Κυριακή 07:45 Αφετηρία – 10:30 Ευαγγελίστρια


12/4 Παρασκευή Δ’ Χαιρετισμοί 18:45 Αφετηρία – 20:30 Ευαγγελίστρια


14/4 Κυριακή 07:45 Αφετηρία – 10:30 Ευαγγελίστρια


19/4 Παρασκευή Ακάθιστος Ύμνος 18:45 Αφετηρία – 20:45 Ευαγγελίστρια


21/4 Κυριακή 07:45 Αφετηρία – 10:30 Ευαγγελίστρια


28/4 Κυριακή των Βαίων 07:45 Αφετηρία – 10:30 Ευαγγελίστρια


18:45 Αφετηρία – 21:15 Ευαγγελίστρια