Μοιραστείτε με άλλους

Οι Συγκοινωνίες Σκιάθου ενημερώνουν έγκαιρα το επιβατικό κοινό του νησιού ότι προχωρούν σε τροποποίηση των δρομολογίων, προς εξυπηρέτηση των επιβατών, κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Εβδομάδας.

Από την Μ. Δευτέρα έως την Μ. Πέμπτη τα απογευματινά δρομολόγια Σκιάθος – Κουκουναριές παραμένουν ως έχουν χωρίς καμία αλλαγή. 

Τροποποίηση θα γίνει στα δρομολόγια Ευαγγελίστρια – Καλύβια – Ξάνεμος

Οι αλλαγές για τις 4 αυτές μέρες είναι οι παρακάτω: 

 • 07:30 Αφετηρία 07:45 Ευαγγελίστρια
 • 08:30 Αφετηρία  08:40 Ξάνεμος 
 • 08:50 Αφετηρία 09:45 Ευαγγελίστρια
 • 12:00 Αφετηρία 12:10 Ξάνεμος 
 • 12:15 Αφετηρία 12:30 Ευαγγελίστρια
 • 18:30 Αφετηρία 21:15 Ευαγγελίστρια(Μ.Δευτέρα,Μ.Τρίτη,Μ.Τετάρτη)

Μεγάλη Πέμπτη απογευματινά δρομολόγια: 

 • 18:30 Αφετηρία 18:45 Ευαγγελίστρια
 • 19:30 Αφετηρία 19:45 Ευαγγελίστρια
 • 20:30 Αφετηρία 20:45 Ευαγγελίστρια
 • 21:30 Αφετηρία 23:15 Ευαγγελίστρια

Μεγάλη Παρασκευή (πρωί): 

 • 08:30 Αφετηρία 08:40 Ευαγγελίστρια
 • 09:00 Αφετηρία 09:30 Κουκουναριές
 • 10:00 Αφετηρία 10:15 Ευαγγελίστρια
 • 10:30 Αφετηρία 10:45 Ευαγγελίστρια
 • 11:00 Αφετηρία 12:15 Ευαγγελίστρια
 • 12:30 Αφετηρία 13:00 Κουκουναριές 

Μεγάλη Παρασκευή (απόγευμα): 

 • 17:00 Αφετηρία 17:15 Ευαγγελίστρια 
 • 17:30 Αφετηρία 17:45 Ευαγγελίστρια
 • 18:00 Αφετηρία 18:15 Ευαγγελίστρια
 • 18:30 Αφετηρία 18:45 Ευαγγελίστρια
 • 19:00 Αφετηρία 19:15 Ευαγγελίστρια
 • 19:30 Αφετηρία 22:30 Ευαγγελίστρια
 • 22:45 Αφετηρία 23:00 Ευαγγελίστρια 
 • 23:15 Αφετηρία 23:30 Ευαγγελίστρια

Μεγάλο Σάββατο: 

 • 08:30 Αφετηρία 08:45 Ευαγγελίστρια 
 • 09:00 Αφετηρία 09:15 Ευαγγελίστρια 
 • 10:00 Αφετηρία 10:30 Ευαγγελίστρια
 • 11:00 Αφετηρία 11:30 Κουκουναριές 

ΚΥΡΙΑΚΗ & ΔΕΥΤΕΡΑ ΑΡΓΙΑ